informatie over Turmac

Balkankoor Turmac is een gemengd koor in Groningen.
Het koor is in 1996 begonnen binnen de Stedelijke Muziekschool in Groningen (nu Vrijdag) als Balkankoorworkshop (twee keer per jaar). In 2001 werd Turmac een jaarkoor en in 2008 is het zelfstandig verder gegaan als vereniging.
Vanaf het begin tot 2011 heeft Turmac o.l.v. Marjolein Üvez een enorm repertoire opgebouwd van de bijzondere liederen uit Zuidoost-Europa en Turkije.
Na een uitstapje in 2011 naar Armeens, Georgisch en Russisch met Yuri Makarov legde Carla da Silva tot 2014 andere Oost-Europese accenten met onder andere Romaliederen.
Sinds oktober 2014 komt Helga Kruse eens per maand uit Leiden naar Groningen en legt Turmac zich helemaal toe op het Zuidoost- en Oost-Europese repertoire.

We oefenen 1 x per maand op zaterdagmiddag.
tijd: 13:00 - 16:30 uur (incl. een half uur pauze)
plaats: AC De Holm, Folkingestraat 9b, 9711 JS Groningen

De contributie bedraagt €150 per jaar.
Met een Stadjerspas kun je €20 korting krijgen, misschien kan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur je contributie betalen.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een berichtje naar info@turmac.org.

concert Groningen 2015 Om je een indruk te geven van ons repertoire volgt hier een selectie uit ons concert van 6 juni 2015: Tijdens het jubileumconcert van Mila in Oegstgeest zijn deze filmpjes gemaakt.

Turmac is ingeschreven in het Handelsregister Groningen onder nummer 01134673